Maatwerk in Engels

Maatwerk in Engels is dé specialist voor het onderwijs op het snijvlak van kwaliteit, didactiek en Engelse taal.

Ik werk samen met scholen, opleidingen, docenten en leerkrachten aan het vergroten van de kwaliteit van- en het plezier in het Engels in het onderwijs. De didactische en onderwijskundige context waar het Engels deel van uitmaakt is hierbij altijd leidend. Tijdens trainingen en workshops wordt er, naast het impliciet en expliciet trainen van Engelse spreekvaardigheid, aandacht besteed aan bijbehorende vakdidactiek en onderwijskundige kwaliteit.

Iedere opleiding en school is weer anders en heeft behoefte aan een passende aanpak. Om deze reden bied ik al mijn diensten op maat aan en kan er flexibel ingesprongen worden op individuele behoeften en op wat er op dat moment speelt bij uzelf of in uw organisatie.

Ik ben onderwijskundige, docent Engels, cultureel antropoloog en native speaker. Ik gebruik mijn eigen ervaring in het onderwijs als docent, onderwijskundig adviseur en docentopleider en -coach om passende oplossingen te ontwerpen en samen in te zetten voor:

Interesse?
Neem dan contact op met Anneke:

Email: anneke@maatwerkinengels.nl
Telefoon: 06-18683861