Onderwijskundig advies

Het creëren van goed onderwijs is één van de belangrijkste basisvoorwaarden voor een opleiding of school, maar soms het ontbreekt aan tijd en aan specifieke expertise om het best mogelijke onderwijs gestalte te geven.

Hoe schrijf je bijvoorbeeld een goed curriculum dat zowel inhoudelijk als didactisch goed in elkaar steekt, zo goed mogelijk aansluit bij de doelen van de opleiding en de leerling/student en dat tevens op een betrouwbare, valide en zinvolle manier wordt afgetoetst? En hoe zorg je ervoor dat dit curriculum tegelijkertijd haalbaar is voor de leerling/student en goed uitvoerbaar is door de docent?

Andere vragen kunnen ontstaan rondom het ontwerpen van leermaterialen, werkvormen en toetsing, het creëren van een doorlopende leerlijn, die goed aansluit op zowel het voorgaande onderwijs als het vervolgonderwijs of beroepsveld, en het aanpassen van het (theoretische) onderwijs aan de doelgroep.

Anneke Boonacker biedt graag haar expertise aan om hierbij ondersteuning te bieden. Zo kan zij in opdracht van de school en in samenspraak met de opleiding, docenten en eventueel studenten curricula, materialen en toetsing analyseren, herschrijven en ontwerpen. Ook kan zij de bestaande leerlijnen onder de loep nemen en overleg op gang brengen tussen de opleiding, het voorgaande onderwijs of vervolgonderwijs of het beroepsveld. Voor meer informatie, zie ook de website van Onderwijskundig Maatwerk: www.onderwijskundigmaatwerk.nl

Interesse ?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend verkennend gesprek contact op met Anneke Boonacker.

Email: anneke@maatwerkinengels.nl
Telefoon: 06-18683861