Totaalpakket Engels voor basisscholen

Totaalpakket Engels voor basisscholen – het curriculum ‘Getting Started with English’

Het curriculum Getting Started with English is een totaalpakket voor Engels voor de hele school.

Met dit laagdrempelige curriculum wordt Engels in kleine stappen in de klas en in de school geïntroduceerd. Het curriculum combineert praktische didactiek en eigen taalvaardigheid met onderwijskundige ondersteuning in de school.

Het team leert met en van elkaar en werkt samen richting een heldere leerlijn en methodiek voor Engels.  Plezier en vertrouwen staan hierbij voorop.

Dit curriculum is ook heel geschikt voor scholen die al met Engels bezig zijn (geweest) en graag de draad weer op willen pakken, veel nieuwe leerkrachten hebben en/of verder willen professionaliseren.

Leerdoelen

Het doel van het Getting Started with English curriculum is om op een laagdrempelige en didactisch verantwoorde wijze met een hele school een stap te maken naar het invoeren van vroeg en versterkt Engels. De hierna genoemde leerdoelen vormen de basis van het curriculum.

At the end of this program, teachers will:

  1. have gained confidence, skill and enthusiasm in using English in their classrooms;
  2. be able to design fun and didactically sound English lessons and classroom situations using a variety of authentic, interactive activities that match students’ interest and abilities, and be able to put these designs into practice; and
  3. be able to work together with other teachers and school leaders to align teaching methods and content for English and to be able to learn from each other by actively sharing ideas, experiences, designs and materials, helping each other and giving and receiving feedback.

Inhoud

In het Getting Started with English curriculum is gekozen voor een combinatie van didactische workshops, cursussen voor de eigen spreekvaardigheid en spreekvertrouwen en onderwijskundige begeleiding in de school om op alle fronten stappen te kunnen maken en een coherent geheel aan te bieden.

Tijdens de didactische workshops wordt theorie vertaald naar direct inzetbare activerende werkvormen en lessen. In de cursussen Spoken English 1 & 2 staan spreekvaardigheid en spreekvertrouwen centraal. Omdat er gewerkt wordt vanuit de principes doeltaal = voertaal en ‘input voor output’ is de voertaal tijdens de workshops en de cursussen Engels.

Workshops Didactiek

Getting Started with English bevat vier didactische workshops. Dit kan uitgebreid worden met een vijfde workshop over toetsing en een zesde workshop over het schrijven van leerdoelen. Ze worden gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeboden. Een groep 3 is immers geen groep 8. Er is altijd overleg mogelijk over aanvullende inhoud en het verder op maat maken van de workshops naar aanleiding van de specifieke behoefte van de school.

Tijdens de workshops ‘Everyday English’ en ‘Games & Goals‘  worden praktische handvatten aangereikt en geoefend om leerlingen op een informele manier kennis te laten maken en te laten oefenen met Engels.

De workshops ‘Using English Storybooks in the Classroom‘, ‘How to Design English Lessons‘ en “Assessing Young Language Learners’ bieden gerichte vakdidactiek om met Engels aan de slag te gaan in de les.

Spoken English for Primary Teachers

‘Spoken English for Primary Teachers’  wordt op twee niveau’s aangeboden, Spoken English 1 en Spoken English 2. Beide cursussen zijn bedoeld om de Engelse spreekvaardigheid en het spreekvertrouwen van de leerkracht (en de schoolleiding) in de klas en in de school te vergroten. Dit wordt gedaan door middel van:

  • veel oefeningen in het spreken van het Engels en het opbouwen van het spreekvertrouwen;
  • ‘classroom language’ en woordenschat;
  • tips voor het verbeteren van de uitspraak;
  • (basis) grammatica;
  • inzichten in vakdidactiek; en
  • heel veel praktische werkvormen die de leerkracht zelf direct in de klas kan inzetten.

Supporting your Students‘ is een nieuwe cursus die geschikt is voor leerkrachten die de Spoken English cursussen afgerond hebben en/of al langer bezig zijn met Engels en een goede actieve beheersing hebben van de taal. In deze cursus gaan we specifiek in op het geven van instructies, het geven van taalsteun en het stellen van vragen.

Onderwijskundige ondersteuning in de school

In aanvulling op de workshops en de ‘Spoken English’ cursussen is er tijdens het hele curriculum onderwijskundige ondersteuning beschikbaar. Belangrijk voor het slagen van het invoeren van het Engels is dat dit traject door de hele school (schoolleiding, leerkrachten, ouders, leerlingen) gedragen wordt en dat dit via een helder beleid en structuur ondersteund en uitgevoerd wordt.

Maatwerk in Engels biedt ondersteuning bij zowel het creëren van beleid en structuur – waaronder de keuze van een methode, het ontwerpen van een doorlopende leerlijn, het toewerken naar de landelijke standaard vvto, de SLO-doelen en een eventueel keurmerk – als bij het uitvoeren hiervan.

Dit gebeurt onder andere door middel van het opzetten van ‘samen-leer’groepen, het integreren van het Engels in projectweken en het betrekken van de ouders van de leerlingen door ze uit te nodigen voor diverse voorstellingen waarin leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben.

Ook ondersteun ik teams en individuele leerkrachten bij het implementeren van Engels binnen de bestaande thema’s, het ontwerpen van lessen(series), het toepassen van didactiek en om verdere stappen te maken in het eigen gebruik van de taal.

Tijdsinvestering

De workshops duren 2-2,5 uur en worden tijdens nascholingsdagen gegeven. Ze worden gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeboden. Een groep 3 is immers geen groep 8. Er is altijd overleg mogelijk over aanvullende inhoud en het verder op maat maken van de workshops naar aanleiding van de specifieke behoefte van de school.

De Spoken English level 1 en Spoken English level 2 cursussen bestaan in principe uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur, en wordt om de week of om de twee weken gegeven, zodat er voldoende ruimte is om tussentijds te oefenen. Het is ook mogelijk om hier 4 bijeenkomsten van 2 uur van te maken. Later in het jaar is er een ‘terugkom-bijeenkomst’ van 2,5 uur. Deze bijeenkomst wordt op geheel op maat ontworpen aan de hand de verdere leerbehoefte van de deelnemers.

Supporting your Students is een tweedelige cursus met bijeenkomsten van ieder 2,5 uur.

Maatwerk & Online

Het Getting Started with English curriculum vindt plaats in de school. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en wensen van ieder individuele school. In overleg is er veel mogelijk.

Vanwege de toegenomen behoefte naar online professionalisering en mijn wens om voor iedere school maatwerk te leveren,  heb ik een online academy opgezet waarbinnen het ook mogelijk is voor leerkrachten om de didactische workshops online te volgen.

Nuffic

Het Getting Started with English curriculum is door de Nuffic opgenomen in de lijst van erkende cursussen voor vvto en is te vinden onder “nascholingscursussen voor vvto-leerkrachten”