Getting Started with English

Getting Started with English is een laagdrempelig curriculum waarbij Engels in kleine stappen in de klas en in de school geïntroduceerd wordt. Het combineert praktische didactiek en eigen taalvaardigheid met onderwijskundige ondersteuning in de school. Het team leert met en van elkaar en werkt samen richting een heldere leerlijn en methodiek voor Engels.  Plezier en vertrouwen staan hierbij voorop. Tijdens de didactische workshops (gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw) wordt theorie vertaald naar direct inzetbare activerende werkvormen en lessen. In de cursussen Spoken English 1 & 2 staan spreekvaardigheid en spreekvertrouwen centraal. Omdat er gewerkt wordt vanuit de principes doeltaal = voertaal en ‘input voor output’ is de voertaal tijdens de workshops en de cursussen Engels.

Doelgroep

Getting Started with English is bedoeld voor het hele team.

Leerdoelen

Het doel van het Getting Started with English curriculum is om op een laagdrempelige en didactisch verantwoorde wijze met een hele school een stap te maken naar het invoeren van vroeg en versterkt Engels. De hierna genoemde leerdoelen vormen de basis van het curriculum.

At the end of this program, teachers will:

  1. have gained confidence, skill and enthusiasm in using English in their classrooms;
  2. be able to design fun and didactically sound English lessons and classroom situations using a variety of authentic, interactive activities that match students’ interest and abilities, and be able to put these designs into practice; and
  3. be able to work together with other teachers and school leaders to align teaching methods and content for English and to be able to learn from each other by actively sharing ideas, experiences, designs and materials, helping each other and giving and receiving feedback.

Inhoud

In het Getting Started with English curriculum is gekozen voor een combinatie van didactische workshops, cursussen voor de eigen spreekvaardigheid en spreekvertrouwen en onderwijskundige begeleiding in de school om op alle fronten stappen te kunnen maken en een coherent geheel aan te bieden.

Workshops

Getting Started with English bevat vier workshops. Ze worden gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeboden. Een groep 3 is immers geen groep 8. Er is altijd overleg mogelijk over aanvullende inhoud en het verder op maat maken van de workshops naar aanleiding van de specifieke behoefte van de school.

Tijdens de workshops ‘Everyday English‘ en ‘Games & Goals‘  worden praktische handvatten aangereikt en geoefend om leerlingen op een informele manier kennis te laten maken en te laten oefenen met Engels.

De workshops ‘Using English Storybooks in the Classroom‘ en ‘How to Design English Lessons‘ bieden gerichte vakdidactiek om met Engels aan de slag te gaan in de les.

Spoken English for Primary Teachers

Spoken English for Primary Teachers’  wordt op twee niveau’s aangeboden. Beide cursussen zijn bedoeld om de Engelse spreekvaardigheid en het spreekvertrouwen van de leerkracht (en de schoolleiding) in de klas en in de school te vergroten. Dit wordt gedaan door middel van:

  • veel oefeningen in het spreken van het Engels en het opbouwen van het spreekvertrouwen;
  • ‘classroom language’ en woordenschat;
  • tips voor het verbeteren van de uitspraak;
  • (basis) grammatica;
  • inzichten in vakdidactiek; en
  • heel veel praktische werkvormen die de leerkracht zelf direct in de klas kan inzetten.
Onderwijskundige ondersteuning in de school

In aanvulling op de workshops en de ‘Spoken English’ cursussen is er tijdens het hele jaarprogramma onderwijskundige ondersteuning beschikbaar. Belangrijk voor het slagen van het invoeren van het Engels is dat dit traject door de hele school (schoolleiding, leerkrachten, ouders, leerlingen) gedragen wordt en dat dit via een helder beleid en structuur ondersteund en uitgevoerd wordt. Maatwerk in Engels biedt ondersteuning bij zowel het creëren van beleid en structuur – waaronder de keuze van een methode, het ontwerpen van een doorlopende leerlijn, het toewerken naar de landelijke standaard vvto, de SLO-doelen en een eventueel keurmerk – als bij het uitvoeren hiervan. Dit gebeurt onder andere door middel van het opzetten van ‘samen-leer’groepen, het integreren van het Engels in projectweken en het betrekken van de ouders van de leerlingen door ze uit te nodigen voor diverse voorstellingen waarin leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben. Daarbij kunnen teams en individuele leerkrachten ondersteund worden bij het implementeren van Engels binnen de bestaande thema’s, het ontwerpen van lessen(series), het toepassen van didactiek en om verdere stappen te maken in het eigen gebruik van de taal.

Tijdsinvestering

De workshops duren 2-2,5 uur en worden tijdens nascholingsdagen gegeven. Ze worden gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeboden. Een groep 3 is immers geen groep 8. Er is altijd overleg mogelijk over aanvullende inhoud en het verder op maat maken van de workshops naar aanleiding van de specifieke behoefte van de school.

De Spoken English level 1 cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur, en wordt om de week of om de twee weken gegeven, zodat er voldoende ruimte is om tussentijds te oefenen. Later in het jaar is er een ‘terugkom-bijeenkomst’ van 2,5 uur. Deze bijeenkomst wordt op geheel op maat ontworpen aan de hand de verdere leerbehoefte van de deelnemers.

De Spoken English level 2 cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur, en wordt ook om de week of om de twee weken gegeven, zodat er voldoende ruimte is om tussentijds te oefenen. Ook voor deze cursus is er later in het jaar een ‘terugkom-bijeenkomst’ van 2,5 uur, op maat ontworpen naar aanleiding van de verder leerbehoefte van de deelnemers.

Maatwerk

Het Getting Started with English curriculum vindt plaats in de school. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en wensen van ieder individuele school. In overleg is er veel mogelijk.

Nuffic

Het Getting Started with English curriculum is door de Nuffic opgenomen in de lijst van erkende cursussen voor vvto en is te vinden onder “nascholingscursussen voor vvto-leerkrachten”