Engels in het basisonderwijs

Engels in het basisonderwijs

Welkom op de website van Maatwerk in Engels!

Deze website is volledig gewijd aan Engels in het basisonderwijs. Niet alleen vind je hier informatie over het 3-jarig curriculum ‘Getting Started with English‘, studiedagen, cursussen en workshops, je kunt hier nu ook online onderwijs volgen.

Mijn motto is: Samen naar leuker én beter Engels

Onder de naam ‘Maatwerk in Engels’ werk ik samen met scholen en leerkrachten aan het vergroten van de kwaliteit van- en het plezier in het Engels in het onderwijs. De didactische en onderwijskundige context waar het Engels deel van uitmaakt is hierbij altijd leidend. Tijdens trainingen en workshops wordt er, naast het impliciet en expliciet trainen van Engelse spreekvaardigheid, aandacht besteed aan bijbehorende vakdidactiek en onderwijskundige kwaliteit.

Iedere opleiding en school is weer anders en heeft behoefte aan een passende aanpak. Om deze reden bied ik al mijn diensten op maat aan en kan er flexibel ingesprongen worden op individuele behoeften en op wat er op dat moment speelt bij jou of in jouw organisatie.

Ik heb mijn website Maatwerk in Engels volledige gewijd aan Engels in het basisonderwijs. Niet alleen vind je daar meer informatie over het 3-jarig curriculum, studiedagen, cursussen en workshops, je kunt er ook online onderwijs volgen. Om leerkrachten en teams te blijven helpen met professionaliseren, ook als het niet mogelijk is om face to face bij elkaar te komen, bied ik mijn didactische workshops en cursussen ‘Spoken English’ nu ook online aan, zowel voor teams als voor individuele leerkrachten.