Engels in het basisonderwijs

Het is besloten: wij gaan beginnen met Engels. Leuk, spannend! Maar hoe gaan we dit aanpakken?

Voor veel scholen en leerkrachten is dit een spannende periode. Met het toenemende belang van de Engelse taal voor de leerlingen, zowel in hun verdere onderwijsloopbaan als in het toekomstige werkveld, komt er steeds meer vraag naar het verstevigd opnemen van de Engelse taal in het basisonderwijs.

Er zijn door Nuffic hele duidelijke lijnen uitgezet voor het invoeren van vroeg Engels. De stap tussen niets en het Nuffic programma kan echter heel groot zijn. Maatwerk in Engels heeft een oplossing bedacht om deze stap voor scholen en leerkrachten veel kleiner te maken.

Getting Started with English is een laagdrempelig curriculum waarbij Engels in kleine stappen in de klas en in de school geïntroduceerd wordt.  Het omvat vier praktische didactiek workshops, cursussen Spoken English for Primary Teachers en onderwijskundige ondersteuning voor de schoolleiding, teams en individuele leerkrachten. Alle cursussen en workshops worden in het Engels gegeven onder het motto van “practice what you preach”. De onderwijskundige ondersteuning kan naar behoefte in het Nederlands of in het Engels gegeven worden. Getting Started with English  is door de Nuffic opgenomen in de lijst van erkende cursussen voor vvto en is te vinden onder “nascholingscursussen voor vvto-leerkrachten”.

Didactische workshops

De workshops:
Everyday English en
Games & Goals
geven praktische handvatten om op een informele manier leerlingen kennis te laten maken met de Engelse taal.

De workshops:
– Using English Storybooks in the Classroom en
How to Design English Lessons
bieden praktische vakdidactiek om met Engels aan de slag te gaan in de les.

De workshops duren 2-2,5 uur en worden tijdens nascholingsdagen gegeven. Ze worden gedifferentieerd naar onderbouw, middenbouw en bovenbouw aangeboden. Een groep 3 is immers geen groep 8. Er is altijd overleg mogelijk over aanvullende inhoud en het verder op maat maken van de workshops naar aanleiding van de specifieke behoefte van de school.

Spoken English for Primary Teachers

Het curriculum bevat drie cursussen Spoken English for Primary Teachers: Spoken English 1, Spoken English 2 en Supporting your Students.

Spoken English 1 is ontworpen voor leerkrachten (en schoolleiders) die al lang niets meer met Engels hebben gedaan, weinig vertrouwen hebben in hun eigen Engels en graag op een laagdrempelige manier willen werken aan hun Engelse spreekvaardigheid en spreekvertrouwen.

Spoken English 2 is ontworpen voor leerkrachten (en schoolleiders) die op zich een redelijke passieve kennis van het Engels hebben, maar de oefening en soms het vertrouwen missen om dit om te zetten naar actieve Engelse spreekvaardigheid. Deze cursus kan als vervolg op Spoken English 1 dienen en als op zichzelf staande cursus gevolgd worden.

Beide cursussen worden gegeven met het oog op het gebruik van de Engelse spreekvaardigheid in de klas en in de school en bevatten:
– veel oefenen met het spreken van Engels en het spreekvertrouwen;
– classroom language en woordenschat;
– tips voor het verbeteren van de uitspraak;
– (basis) grammatica;
– inzichten in vakdidactiek; en
– heel veel praktische werkvormen die je zelf ook direct in de klas kan inzetten.

Supporting your Students is ontworpen voor leerkrachten die al verder zijn met Engels in hun klas. Zij hebben Spoken English 1 of 2 al gevolgd of hebben zelf een goede actieve kennis van het Engels. In deze cursus ligt de focus op het geven van instructies, het ontwerpen en geven van taalsteun, het werken met de methode en het stellen en beantwoorden van vragen. Er is zowel aandacht voor het Engels van de leerkrachten als voor de didactiek die nodig is voor het ondersteunen van leerlingen in de Engelse les.

Spoken English 1 bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur, en wordt om de week of om de twee weken gegeven, zodat er voldoende ruimte is om tussentijds te oefenen. Later in het jaar is er een ‘terugkom-bijeenkomst’ van 2,5 uur. Deze bijeenkomst wordt op geheel op maat ontworpen aan de hand de verdere leerbehoefte van de deelnemers.

Spoken English 2 bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur of 4 bijeenkomsten van 2 uur, en wordt ook om de week of om de twee weken gegeven, zodat er voldoende ruimte is om tussentijds te oefenen. Ook voor deze cursus is er later in het jaar een ‘terugkom-bijeenkomst’ van 2,5 uur om de continuïteit te waarborgen en het geleerde te helpen beklijven.

Supporting your Students bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder 2,5 uur. Deze bijeenkomsten kunnen kort op elkaar gegeven worden, of verspreid over het schooljaar. De cursus kan eventueel uitgebreid worden met een extra bijeenkomst waarin, bijvoorbeeld, extra aandacht besteed kan worden aan het werken met de methode.

Onderwijskundige ondersteuning

De onderwijskundige ondersteuning loopt als rode draad door het curriculum en is beschikbaar voor zowel voor de schoolleiding, teams en individuele leerkrachten, op basis van de behoeftes en wensen binnen de school.

Een aantal mogelijke vormen van onderwijskundige ondersteuning:
– teambegeleiding en ondersteuning van de PLG/werkgroep die belast is met het invoeren van Engels in de school;
– individuele begeleiding van leerkrachten, inclusief lesobservaties en feedback;
– methode en/of materiaal keuze;
– begeleiding van intervisiegroepen en individuele coaching van leerkrachten;
– toewerken naar het Nuffic programma voor het invoeren van vvto en de SLO doelen; en
– (eventueel in overleg met middelbare scholen in de regio) opstellen van een doorlopende leerlijn.

Het is mogelijk om Getting Started with English als geheel programma in te zetten en om losse elementen uit te kiezen voor professionalisering van leerkrachten. De workshops lenen zich goed voor nascholingsdagen en de spreekvaardigheidstrainingen kunnen georganiseerd worden voor leerkrachten om zich verder professioneel te ontwikkelen.


Heeft u interesse of wilt u graag meer weten ?

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend verkennend gesprek contact op met Anneke Boonacker. Ik heb er veel zin in om samen aan de slag te gaan.

Email: anneke@maatwerkinengels.nl
Telefoon: 06-18683861