Spoken English for Primary Teachers 1

Spoken English for Primary Teachers 1

Cursussen en workshops
Spoken English for Primary Teachers 1 is ontworpen voor leerkrachten (en schoolleiders) die al lang niets meer met Engels hebben gedaan, weinig vertrouwen hebben in hun eigen Engels en graag op een laagdrempelige manier willen werken aan hun Engelse spreekvaardigheid en spreekvertrouwen. Spoken English for Primary Teachers 1 bevat: veel oefeningen in het spreken van het Engels en het opbouwen van het spreekvertrouwen;‘classroom language’ en woordenschat;tips voor het verbeteren van de uitspraak;(basis) grammatica;inzichten in vakdidactiek; enheel veel praktische werkvormen die de leerkracht zelf direct in de klas kan inzetten. Het is mogelijk om Spoken English level 1 zowel individueel als in groepsverband te volgen. Neem contact op voor de mogelijkheden:
Read More
Workshop: How to Design English Lessons

Workshop: How to Design English Lessons

Cursussen en workshops
In How to Design English Lessons leren we om vanuit het vierfasen-model en taalontwikkelingsprincipes lessen ontwerpen en differentiëren naar leeftijd en niveau. We kijken naar hoe kinderen leren en bespreken en oefenen het positief corrigeren van fouten. Vanuit de eigen thema’s zullen we samen taal- en inhoudsdoelen gaan schrijven die passen bij de leeftijdsgroep en gebruiken deze als basis voor het ontwerp van werkvormen en een lessenserie.
Read More
Workshop: Games & Goals

Workshop: Games & Goals

Cursussen en workshops
Games & Goals is tweeledig ingericht. We zullen eerst met spelletjes aan de slag gaan en bekijken hoe deze aan te passen zijn aan o.a. het taalniveau en de leeftijdsgroep. Deze spelletjes vormen vervolgens de basis voor het nadenken over het formuleren van inhoud- en taaldoelen, taal als middel en het verbinden van Engelse doelen aan lopende thema’s. DocumentBlok Geen blok geselecteerd.Open publiceren paneel Document
Read More
Workshop: Everyday English

Workshop: Everyday English

Cursussen en workshops
Everyday English richt zich op de dagelijks terugkerende activiteiten in de klas. We zullen kennis maken met TPR als didactische methode die zowel voor de leerkracht als de leerlingen laagdrempelig is en waarin de doeltaal ook de voertaal is. Leerkrachten zullen vervolgens samen een dagelijkse activiteit ontwerpen waarbij Engels de voertaal is, alsmede de TPR-activiteit die gebruikt zal worden om de taal aan te leren.
Read More
Supporting your Students

Supporting your Students

Cursussen en workshops
Supporting your Students is ontworpen voor leerkrachten die al verder zijn met Engels in hun klas. Zij hebben Spoken English 1 of 2 al gevolgd of hebben zelf een goede actieve kennis van het Engels. In deze cursus ligt de focus op het geven van instructies, het ontwerpen en geven van taalsteun, het werken met de methode en het stellen en beantwoorden van vragen. Er is zowel aandacht voor het Engels van de leerkrachten als voor de didactiek die nodig is voor het ondersteunen van leerlingen in de Engelse les. Het is mogelijk om de cursus Supporting your Students zowel individueel als in groepsverband te volgen. Neem contact op voor de mogelijkheden:
Read More
Spoken English for Primary Teachers 2

Spoken English for Primary Teachers 2

Cursussen en workshops
Spoken English for Primary Teachers level 2 is ontworpen voor leerkrachten (en schoolleiders) die op zich een redelijke passieve kennis van het Engels hebben, maar de oefening en soms het vertrouwen missen om dit om te zetten naar actieve Engelse spreekvaardigheid. Spoken English for Primary Teachers level 2 bevat: veel oefeningen in het spreken van het Engels en het opbouwen van het spreekvertrouwen;‘classroom language’ en woordenschat;tips voor het verbeteren van de uitspraak;(basis) grammatica;inzichten in vakdidactiek; enheel veel praktische werkvormen die je direct zelf in de klas kan inzetten. De moeilijkheidsgraad en het tempo van deze cursus liggen hoger dan in Spoken English level 1. Omdat we in level 1 en level 2 aan verschillende onderwerpen en met andere werkvormen werken, kan je Spoken English level 2 zowel los als een vervolg op Spoken…
Read More
Workshop: Using English Storybooks in the Classroom

Workshop: Using English Storybooks in the Classroom

Cursussen en workshops
Hoe kiezen we passende boeken uit voor onze leerlingen? Hoe kunnen we de inhoud en het gebruik van prentenboeken aanpassen aan leerdoelen en leerbehoeftes? Hoe kunnen we lessen en werkvormen met en over het boek ontwerpen?  Tijdens Using English Storybooks in the Classroom komen al deze onderwerpen aan bod. Vervolgens gaan we met behulp van een concreet stappenplan zelf aan de slag om lessen voor te bereiden rond een uitgekozen prentenboek.
Read More