Engels in het basisonderwijs

Het is besloten: wij gaan beginnen met Engels. Leuk, spannend! Maar hoe gaan we dit aanpakken?
Voor veel scholen en leerkrachten is dit een spannende periode. Met het toenemende belang van de Engelse taal voor de leerlingen, zowel in hun verdere onderwijsloopbaan als in het toekomstige werkveld, komt er steeds meer vraag naar het verstevigd opnemen van de Engelse taal in het basisonderwijs.

Engels in het hoger onderwijs

In het kader van de internationalisering van het hoger onderwijs kiezen steeds meer opleidingen ervoor om (een deel van) het curriculum in het Engels te gaan aanbieden.
Het omzetten van een Nederlandstalige opleiding naar een Engelstalige opleiding is een proces, dat ingewikkelder is dan het op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen dienen alle studiematerialen en toetsen in het Engels vertaald te worden en dienen docenten hun voertaal in te ruilen voor het Engels, ook dient de Engelse taal een integraal onderdeel te worden van het curriculum, de lessen en de toetsing. Het is daarom nodig een taalbeleid voor Engels in te voeren om zowel docenten en studenten voldoende handvatten te bieden om succes te hebben.

Maatwerk voor bedrijven

De wereld blijft groeien en om als bedrijf mee te kunnen blijven groeien is de kans groot dat u in contact komt met internationale klanten, samenwerkingsverbanden aangaat met internationale bedrijven en/of internationale medewerkers in dienst neemt. Dit creëert nieuwe uitdagingen. U bent immers expert op uw werkgebied, maar wel in de Nederlandse taal en in de Nederlandse cultuur.

Maatwerk in Engels gaat de uitdaging graag met u aan om uw expertise in een Engelstalig jasje te gieten en u te leren omgaan met verschillen in culturen.