Engels in het hoger onderwijs

Internationalisering in het hoger onderwijs

In het kader van de internationalisering van het hoger onderwijs kiezen steeds meer opleidingen ervoor om (een deel van) het curriculum in het Engels te gaan aanbieden.

Het omzetten van een Nederlandstalige opleiding naar een Engelstalige opleiding is een proces, dat ingewikkelder is dan het op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen dienen alle studiematerialen en toetsen in het Engels vertaald te worden en dienen docenten hun voertaal in te ruilen voor het Engels, ook dient de Engelse taal een integraal onderdeel te worden van het curriculum, de lessen en de toetsing. Het is daarom nodig een taalbeleid voor Engels in te voeren om zowel docenten en studenten voldoende handvatten te bieden om succes te hebben.

Voor docenten is het een grote stap om alle Nederlandstalige kennis, didactiek en omgang met de student om te zetten in de Engelse taal. Een goede taalcursus zoals Cambridge Advanced of Proficiency vormt hiervoor de basis, maar er is meer voor nodig om de nuances, vaktaal en grapjes die voor de docent in het Nederlands een tweede natuur zijn, ook in het Engels te kunnen gaan gebruiken. Het kunnen inschatten van de moeilijkheidsgraad van het Engels, dat in het lesmateriaal en de toetsing wordt gebruikt, en het kunnen bieden van taalsteun tijdens de lessen, vereisen niet geringe vaardigheden voor veel docenten. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om die docenten daarbij in eerste instantie ondersteuning te bieden en vervolgens zinvolle richtlijnen te geven.

Een andere belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van een Engelstalige opleiding door de student, is dat er tijdens het ontwerpproces rekening gehouden wordt met beginniveau van het Engels en dat de moeilijkheidsgraad met betrekking tot het Engels geleidelijk opgevoerd wordt gedurende de studie. Zo is een eerstejaars student nog niet toegerust om een academisch artikel te kunnen lezen, maar mag dit van een derdejaars student wel verwacht worden. Hetzelfde geldt voor de moeilijkheidsgraad van schrijfopdrachten; opdrachten voor een eerstejaars student zullen zich meer richten op kennis, begrip en toepassen terwijl van een vierdejaars student verwacht kan worden dat deze kan evalueren, analyseren en creëren . Ook moeten lessen aan het begin van de studie meer taalsteun bevatten dan lessen aan het einde van de studie.

Maatwerk in Engels biedt advies en ondersteuning aan bij het hele traject van het ontwerpen, het invoeren en het uitvoeren van uw Engelstalige opleiding, minor of studiejaar. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • curriculum analyse en ontwerp
  • materiaalkeuze, ontwerp en revisie
  • English for Lecturers
  • ondersteuning tijdens de in- en uitvoering
  • richtlijnen voor de opbouw van moeilijkheidsgraad en afbouw van taalsteun schrijven en ondersteuning bieden bij het gebruik hiervan
  • coaching on the job voor docenten met betrekking tot hun eigen Engels en didactiek
  • samenwerking bevorderen tussen taaldocenten en vakdocenten

Aangezien alle diensten van Maatwerk in Engels volledig op maat geleverd worden, is er in overleg nog veel meer mogelijk.

Interesse ?
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend verkennend gesprek contact op met Maatwerk in Engels.

Email: anneke@maatwerkinengels.nl
Telefoon: 06-18683861